כתבות|בעלי מקצוע
  פורטל מקומי מקבוצת ידיעות אחרונות- חדשות, פנאי ובידור - mynet
 
 
מעקב

יהודה דורון. "חומרת המעשים המיוחסים" צילום: מאיר פרטוש
יהודה דורון. "חומרת המעשים המיוחסים" צילום: מאיר פרטוש
 
קיבוץ שפיים. אין די ב"יציאה פיזית" צילום: שאול גולן
קיבוץ שפיים. אין די ב"יציאה פיזית" צילום: שאול גולן
 
לדוגמא:הובלות, איטום
לדוגמא:תל אביב, חיפה
 
 
 
 
 

שפיים מול יהודה דורון: הוא לא ישוב

יהודה דורון ומשפחתו ערערו למחוזי על הפסקת חברותם בשפיים. גם הקיבוץ ערער - על המועד בו הוצאו, שקבע רשם האגודות. בית המשפט דחה את שני הערעורים

יעקב דרומי 
פורסם: 18.08.10, 00:09

אסיפת החברים יכולה, לפי תקנון הקיבוץ, להחליט בדבר הוצאת חבר מהקיבוץ בגין מעשה בלתי-הוגן הפוגע ביסודות הקיבוץ, במטרותיו או באורחות חייו, והיא מוסמכת לעשות זאת "בין אם המעשים שנויים במחלוקת, ובין אם לאו, ולא נדרשת הכרעה שיפוטית קודמת בעניין מהות המעשים, כתנאי מוקדם להפעלת הסמכות". כך פוסק השופט יורם נועם, בדחותו את ערעורם של בני הזוג דורון על החלטת רשם האגודות השיתופיות, עו"ד אורי זליגמן, כי יהודה וקטרינה דורון חדלו להיות חברים בקיבוץ שפיים, וכי אין לקבל את בקשתן של שלוש בנות המשפחה להצהיר עליהן כמועמדות לחברות.

 

במהלך שנת 2002, מתאר השופט את השתלשלות הדברים, עלה בשפיים החשד כי יהודה ("יליד הקיבוץ, שמילא מגוון תפקידים, ובכללם ניהול פעילות כלכלית וכספית") ורעייתו מעלו בכספי הקיבוץ בסכום של כ-14 מיליון ש"ח. "בחודש מאי 2003 נחתם הסכם פשרה בין הקיבוץ לבין השניים, לפיו התחייבו הללו להשיב לקיבוץ סכום שלא יפחת מ-7.250 מיליון ש"ח. בפועל, הוחזר לקיבוץ סכום של כ-6.5 מיליון ש"ח". "משסבר הקיבוץ", ממשיך השופט, "כי השניים הפרו את ההסכם, הגיש הקיבוץ נגדם תביעה כספית בסכום של 8,750,409 ש"ח, בגין מעילה שביצעו, לטענת הקיבוץ, בכספי הקיבוץ".

 

כן הגיש הקיבוץ נגדם תלונה למשטרת ישראל, שנחקרה במשך מספר שנים. בחודש יולי 2008 הוגש נגד השניים, מתאר השופט, "כתב אישום הכולל, בין היתר, אישומים של גניבה בידי מורשה, מרמה והפרת אמונים, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועבירות על חוק איסור הלבנת הון".

 

בין לבין, בדצמבר 2004, החליטה האסיפה הכללית של שפיים להפסיק את חברותם של דורון בקיבוץ. במחלוקת בדבר שאלת החברות, שהגיעה אל רשם האגודות השיתופיות, נקבע כי החלטת האסיפה הכללית נתקבלה כדין, וכי מועד פקיעת החברות הוא מועד החלטת האסיפה הכללית (12/04), ולא המועד, כטענת הקיבוץ, בו נחתם הסכם הפשרה בין הצדדים (5/03), הגם שמאז שזה נחתם, ניתקו דורון את קשריהם עם הקיבוץ.

 

בפני בית המשפט המחוזי מערערים דורון, באמצעות עו"ד דורון רוזנברג, על החלטת רשם האגודות. בין היתר, הם טוענים כי בבסיס החלטת האסיפה עמדה הנחה, אותה הם מכחישים, כי "הם מעלו בכספי הקיבוץ", "וזו התקבלה "כאשר לא הוכחה כל אשמה מצדם".

 

מנגד מערער הקיבוץ, באמצעות עו"ד זוהר לנדה, ועיקר טענתו היא נגד קביעת הרשם בדבר המועד בו פקעה חברותם של דורון. לטענת הקיבוץ, היה על הרשם לראות את פקיעת החברות במועד בו עזבו דורון עם בנותיהם את תחום היישוב הקיבוצי.

 

באשר למחלוקת שהתעוררה לעניין מועד פקיעת החברות, פוסק השופט כי אין די "ביציאה פיזית", אלא יש להראות שמדובר ב"יציאה הכוללת כוונה לעזוב את הקיבוץ לצמיתות".

אין בעזיבתם הפיזית של דורון את הקיבוץ, אומר השופט, "משום בקשה לעזיבת הקיבוץ לצמיתות או הודעה על כך". משכך, הוא דוחה את ערעור הקיבוץ שביקש לקבוע כי מועד פקיעת החברות מוקדם מזה שקבע הרשם.

 

באשר להליך ההרחקה של דורון, אומר בית המשפט כי יש לדחות את טענת דורון, לפיה האסיפה היתה מנועה מלדון בעניינם כל עוד לא הסתיימו ההליכים המשפטיים המתנהלים בינם לבין הקיבוץ, או כל עוד לא הסתיים הדיון בתלונה שהגיש הקיבוץ למשטרה. האסיפה הכללית סוברנית, מסביר השופט, להחליט על הוצאת חבר מהקיבוץ בהתאם לעילות להוצאת חבר המפורטות בסעיף 36 לתקנון הקיבוץ, ו"מעשה בלתי-הוגן" הוא אחד מעילות אלה.

 

"במעשים שיוחסו לדורון", מוסיף השופט, "יש לראות משום הפרה של חובתם המוסרית, החברתית, ההסכמית והמשפטית כלפי הקיבוץ, המושתתת על יסודות השותפות, ועל מערכת של שיתוף וחלוקה שוויונית בין כל חברי הקיבוץ. לנוכח חומרת הפרת חובת האמון, ההיקף הניכר של כספי הקיבוץ שנטלו דורון, ועוצמת הפגיעה של המעשים האמורים ביסודות המבנה השיתופי, החברתי והכלכלי הייחודי של הקיבוץ... אין לראות את הסנקציה של הרחקה מהקיבוץ, בהתאם לסמכות שניתנה לאסיפה הכללית בתקנון, כסנקציה שהיא בלתי מידתית"

 

השופט מסביר כי התערבות בית המשפט בהחלטת רשם האגודות השיתופיות, שהוא רשות מנהלית, הפועלת כגוף מעין שיפוטי, מוגבלת לאותם מקרים בהם "ההחלטה פגומה בטעות משפטית מהותית והצדק מחייב שבית המשפט יתערב בהחלטה". לאחר בחינת הדברים, פוסק בית המשפט כי בהחלטתו של רשם האגודות השיתופיות לא נפלה טעות משפטית מהותית שיש בה כדי להצדיק התערבות של בית המשפט, ובהתאם הוא דוחה את הערעורים ההדדיים, של הקיבוץ ושל דורון גם יחד.

 

תגובה לכתבהתגובה לכתבה   הדפסההדפסה  שלחו כתבהשלחו כתבה   


 

 
לכתבה זו התפרסמו 7 תגובות    לקריאת כל התגובות ברצף
נא להמתין לטעינת התגובות

קריות וצפון
חיפה
שרון
ירושלים
מרכז
שפלה
דרום
נגב וערבה
קיבוץ
נדל"ן
מפות
המקצוענים - הובלות
איזורים
דיוור אלקטרוני
כל הזכויות שמורות © ל-  -nc
 Application delivery by radware YIT - פיתוח אינטרנט ואפליקציות