1. 
לפי היהדות - כל רכוש האישה שייך לבעל
וכל מה שהיא מרוויחה ,  מרכז  (27.01.17)