1. 
אוהבים אותך מילשטיין
חיים ,  כרמיאל  (09.05.12)
2. 
עדי.באמת הגיעה הזמן שתפרוש לבד!
דינור  (09.05.12)
3. 
מתבייש
 (11.05.12)
4. 
לא יאמן איזה נזק מילשטיין עשה לעיר.
ירדן  (11.05.12)
5. 
הבעיה היא הגישה והשיטה אותם צריך לשנות
דורון טל ,  כרמיאל  (13.05.12)