1. 
הישיבה הבאה 2 במאי
דורו טל ,  כרמיאל  (02.05.12)
2. 
דיוחח מישיבת מועצת העיר 2.5.12
דורון טל ,  כרמיאל  (02.05.12)
3. 
זמן שלילי
דורון טל ,  כרמיאל  (05.07.12)