1. 
הכלבים נובחים ושיירת המפעלים המזהמים עוברת בבטחה הלאה  (לת)
עצוב  (04.06.09)